Palvelut

Jokikatu 9 (1002)

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin osassa 11 ja tontilla 270 / Jokikatu 9  

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Jokikatu 9
 • Kaavatunnus: 1002
 • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2021-3733
 • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella yksityisen tahon omistaman asuinkerrostalotontin täydennysrakentamista. Kaavassa ratkaistaan alueen käyttötarkoitus, kerrosluku ja rakennusoikeus sekä alueella sijaitsevan paikallisesti arvokkaan rakennuksen suojelumerkintä asemakaavatasolla. Tontilla sijaitseva jugend-vaikutteinen talo on rakennettu vuonna 1912.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla maankäytön tehostaminen ja kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat sopusoinnussa keskenään.  Alueella on tehty / tehdään katselmuksia ja valokuvataan alueen rakennuskantaa kaavatyötä varten.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Asemakaava lainvoimainen 1.3.2023
 • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.6.2022 §83
 • Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.6.2022 §247
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 16.5.2022 §216
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 16.2.-21.3.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.2.2022 § 37
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 25.1.2022 § 6
 • Asemakaavan muutos vireille 8.12.2021