Palvelut

Laki ja asetukset

Laki ja asetukset

Rakentamista ohjaa valtakunnallisella tasolla Maankäyttö ja rakennuslaki, Maankäyttö ja rakennusasetus sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelman asetukset. Asemakaava-alueella rakentamista ohjaavat asemakaavamääräykset sekä yleiskaava-alueella yleiskaavamääräykset. Mikkelin alueella rakentamista ohjaa Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys. Alueellisesti rakentamista ohjataan rakentamistapaohjeilla. Mikkelin rakennusvalvonta soveltaa rakennusvalvontojen yhtenäisiä topten-käytäntöjä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (Ympäristöministeriö) 

Rakennusjärjestys 2017

Rakentamistapaohjeet

Topten-käytännöt

Mikkelin karttapalvelu

Rakentamislaki 2025

Rakentamislaki ohjaa kestävää rakentamista