Palvelut

Tarvitsenko poikkeamislupaa?

TARVITSEN POIKKEAMISLUPAA?

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämästä poikkeamispäätöksestä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Päätöksen valmistelee kaupunkisuunnittelun yleiskaavoittaja.

Poikkeaminen kaavasta

Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.
Poikkeamishakemuksen prosessi , tästä linkistä tarkemmin poikkeamisluvan hakemisen etenemisestä.
Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin rakennusluvan hakemisen etenemisestä.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita, kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen tai rakennusjärjestyksessä määrätyille suunnittelutarvealueille. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Poikkeamishakemuksen prosessi , tästä linkistä tarkemmin poikkeamisluvan hakemisen etenemisestä.
Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin rakennusluvan hakemisen etenemisestä.

Poikkeamisen hakeminen

Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta.

Vireillä olevat poikkeamislupahakemukset (mastot yms.)

Kuulutukset