Palvelut

Meijerinpuisto (975)

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosan (Emolan) korttelissa 24 ja 44 sekä puisto-, katu- ja vesialueilla / Meijerinpuisto  


TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Meijerin puisto
 • Kaavatunnus: 975
 • Kaavan MliDNRO: 2018-1673
 • Kaavan laatija / yhteyshenkilö:
 • Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen, p. 050 311 7130. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Emolan asemakaava on vuodelta 1984 ja muutosalueen osalta vanhentunut. Kohde ei enää kuulu valtakunnallisesti arvokkaaseen Emolan kulttuuriympäristöön. Liikenteellisessä selvityksessä on todettu, että alueelle ei voida sijoittaa runsaasti liikennettä lisäävää toimintaa kuten liiketiloja. Kaupungin tavoitteena on osoittaa alueelle asumista ja järjestää Rokkalanjoen ranta tavalla, joka mahdollistaa alueella yleisen liikkumisen ja ns. Jokipuiston toteuttamisen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Asemakaavan muutos lainvoimainen 17.3.2021
 • Asemakaavan muutos kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 25.1.2021 §4
 • Asemakaavan muutos kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 7.12.2020 § 106
 • Asemakaavan muutos kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 30.11.2020 § 384
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 15.7 – 15.9.2020 
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 8.6.2020 § 196
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 26.5.2020 § 66
 • Asemakaavan muutos vireille 2.8.2018  

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto