Palvelut

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija on yksi hankkeen tärkeimpiä henkilöitä. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, yhteensovittamisesta sekä laadusta koko hankkeen ajan. Pätevä pääsuunnittelija auttaa sinua luvan hakemisessa sekä tarvittavien lähtötietojen ilmoittamisessa.

Pääsuunnittelijan tehtävät Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti :
Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suunnittelijan kokemus ja koulutustaso tulee vastata rakennushankkeen vaativuutta. Rakennustarkastajat hyväksyvät suunnittelijan kelpoisuuden kyseiseen hankkeeseen lupahakemuksen yhteydessä. Suunnittelija täydentää omat yhteys- ja pätevyystiedot osapuolet välilehdellä. Lupahakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi, tulee suunnittelijan tallentaa ajantasaiset koulu- ja työkokemuksesta todistukset aina hankkeelle. Todistusten näkyvyyttä osapuolille voi säätää liitenäkymässä siten, että viranomaiset vain näkevät liitteet. Suunnittelija voi tallentaa omat pätevyystodistukset omiin tietoihin lupapisteeseen, josta ne ovat julkaistavissa helposti jokaiselle hankkeelle.

Rakennustarkastajilta voi tiedustella suunnittelijan kelpoisuudesta ennen suunnittelutyön käynnistämistä.

Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimus omakotitalohankkeissa on vähintään tavanomainen. Täydennysrakentamisessa tai maasto-olosuhteiltaan haastavissa hankkeissa rakennusvalvonta voi määritellä, että suunnittelijan tulee täyttää vaativan tason kelpoisuus. Suunnittelijan kelpoisuusvaatimus on vähintään tavanomainen myös hankkeissa, joissa on tulisija tai muita rakenteellisia erityispiirteitä.