Palvelut

Ympäristövastuut

Pilaantunut maaperä tai pohjavesi on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Puhdistamalla haitta-aineilla pilaantuneet maa-alueet saadaan alueet haluttuun käyttöön ja samalla nostetaan maan arvoa. Puhdistamalla pilaantuneita alueita ja pohjavettä Ympäristövastuut takaa Mikkeliin turvallisen elinympäristön sekä hyvän juomaveden.

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Pilaamisajankohdan selvittäminen on tärkeää, jotta puhdistusvastuu kohdistetaan oikealle taholle hankkeiden alkuvaiheessa. Pilaantunut alue puhdistetaan usein rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Pilaantuneen maan kaivu on luvanvaraista. Kohteesta on tehtävä pilaantuneen maaperän ilmoitus Etelä-Savon ympäristökeskukselle, ellei muuta ole sovittu ympäristöviranomaisen kanssa.

Mikkelin kaupungin Ympäristövastuut -palvelu toimii rakennuttajana maaperäkunnostuksissa kaupungin omistamilla kiinteistöillä ja yleisillä alueilla. Ympäristövastuut valvoo kaupungin etua maanomistajan roolissa myös tutkimus- ja kunnostushankkeissa, joiden toteuttaja on jokin muu taho kuin kaupunki.

Mikkelissä viranomaisena, yrityksen tai yhteisön edustajana voit tarvita Ympäristövastuut palvelua

– jos kaupungin omistaman tontin vuokrauksen, ostamisen tai myynnin yhteydessä epäillään pilaantuneisuutta

– kaupungin tontilla rakentamisen yhteydessä havaitaan viitteitä pilaantumisesta

– mikäli tapahtuu ympäristöön liittyvä pilaantumisvahinko (esim. öljy- tai kemikaalivahinko), joka ulottuu kaupungin omistamalle maa-alueelle

– alueiden kaavoitusprosessin tai kaavamuutosten yhteydessä.

Toimintaohjeet

* Ota yhteyttä Mikkelin kaupungin Ympäristövastuut -palveluun, mikäli Mikkelin kaupungin omistamalla alueella hankkeeseen liittyy maaperän pilaantuneisuutta.

* Mikäli pilaantumista havaitaan kaivutöiden yhteydessä, kaivutöitä ei tule jatkaa, ennen kuin siihen on erikseen annettu ohjeistusta.

Mikkelin kaupungin ympäristötilipäätökset: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Kaupunkiympäristö, Infra- ja viheraluepalvelut, Ympäristövastuut

Yhteystiedot

Sari Hämäläinen
Kehitysinsinööri
044 794 3290 sari.m.hamalainen@mikkeli.fi