Palvelut

Ympäristövastuut

Mikkelin kaupungin Ympäristövastuut selvittelee sekä toimii rakennuttajana maaperäkunnostuksissa kaupungin omistamilla kiinteistöillä ja yleisillä alueilla. Ympäristövastuut valvoo kaupungin etua maanomistajan roolissa myös sellaisissa pilaantuneen maan sekä pohjaveden tutkimus- ja kunnostushankkeissa, jotka toteutetaan kaupungin alueella, vaikka niiden toteuttaja on jokin muu taho kuin kaupunki.

Pilaantunut maaperä tai pohjavesi on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Puhdistamalla haitta-aineilla pilaantuneet maa-alueet saadaan alueet haluttuun käyttöön ja samalla nostetaan maan arvoa. Kunnostamalla pohjavesialueita ja pohjavettä Ympäristövastuut takaa Mikkeliin turvallisen elinympäristön sekä hyvän juomaveden.

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Pilaamisajankohdan selvittäminen on tärkeää, jotta puhdistusvastuu kohdistetaan oikealle taholle heti hankkeiden alkuvaiheessa. Pilaantunut alue puhdistetaan usein rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä.

Mikkelissä kuntalaisena, viranomaisena tai yrityksen ja yhteisön edustajana voit tarvita Ympäristövastuut palvelua mm.

– jos kaupungin omistaman tontin vuokrauksen, ostamisen tai myynnin yhteydessä epäillään pilaantuneisuutta

– kaupungin tontilla rakentamisen yhteydessä havaitaan viitteitä pilaantumisesta

– mikäli tapahtuu ympäristöön liittyvä pilaantumisvahinko (esim. öljy- tai kemikaalivahinko), joka ulottuu kaupungin omistamalle maa-alueelle

– pilaantuneen maan ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostushankkeissa, jotka toteutetaan kaupungin alueella, vaikka niiden toteuttaja on jokin muu taho kuin kaupunki

– alueiden kaavoitusprosessin tai kaavamuutosten yhteydessä.

Toimintaohjeet

* Ota välittömästi yhteyttä maanomistajan edustajaan, Ympäristövastuut palveluun, mikäli urakoitsijana tai rakennuttajana esim. maarakennusurakan yhteydessä epäilet Mikkelin kaupungin omistamalla alueella maaperän pilaantuneisuutta ja/tai havaitset jätejakeisiin viittaavia merkkejä.

* Kerro ilmoituksen tekemisen yhteydessä milloin ja missä tilanteessa pilaantuminen on havaittu. Pilaantumisen havaitsemisen jälkeen kaivutöitä ei tule jatkaa, ellei siihen ole erikseen annettu ohjeistusta Ympäristövastuut palvelusta ja/tai kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

* Sovi jatkotoimenpiteet ja tapaaminen paikan päälle kohteeseen Ympäristövastuut palvelun kanssa mahdollisimman pian.

Pilaantuneen maan kaivu on luvanvaraista. Kohteesta on tehtävä pilaantuneen maaperän ilmoitus Etelä-Savon ympäristökeskukselle.

Mikkelin ympäristötilipäätökset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Kaupunkiympäristö, Infra- ja viheraluepalvelut, Ympäristövastuut

Yhteystiedot

Sari Hämäläinen
Kehitysinsinööri
044 794 3290 sari.m.hamalainen@mikkeli.fi