Palvelut

Rantajoentie (994)

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) tila 491-417-2-131


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Rantajoentie 14
  • Kaavatunnus: 994
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2022-4579 (10 02 03)
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, kaavoitusinisnööri Ville Nykänen 040 129 4114
  • etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin Mikkelin kaupungin aloitteesta. Rantajoentien varrella olevaa lähivirkistysaluetta suunnitellaan muutettaviksi pientalotyyppisiksi asuintonteiksi. Asemakaavan muutos noudattaa Mikkelin maapoliittisen ohjelman tavoitteita kaupunkirakenteen tiivistämisen suhteen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 10.5.2023
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 21.3.2023 §52
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 25.1.-27.2.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 17.1.2023 §8
  • Asemakaavan muutos vireille 30.8.2022