Palvelut

Lähemäenkatu 11 (1004)

Asemakaavan muutos koskee 9.kaupunginosan (Lähemäki) korttelin nro 6 kiinteistö 491-9-6-23


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Lähemäenkatu 11
  • Kaavatunnus: 1004
  • Kaavan DNRO: 2021-4498
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Ari Luotonen p. 040 1295 172

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa tontin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) käyttötarkoitusta asuin- ja liiketoiminnan korttelialueeksi (AL) sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tulevalla kaavan yleisten rakennusten korttelialueella (Y) sijaitsee nykyinen Lähemäki-talo. Voimassa olevan kaavan olemassa oleva tontti lohkotaan kahdeksi tontiksi. Kaavatyössä annetaan suojelumerkintä Lähemäenkatu 11 osoitteessa sijaitsevalle Lähemäen entiselle kansakoulurakennukselle. Kaavaprosessin aikana suunnittelualueen rakennuksien arvoista tullaan tekemään rakennushistoriallinen inventointi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 18.10.2023
  • Asemakaavan muutos hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 29.8.2023 §95
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 10.5. – 12.6.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 2.5.2023
  • Asemakaavan muutosluonnos sekä OAS nähtävillä 8.12.2021- 25.01.2022.