Palvelut

VT13 Otavantie (987)

Asemakaava ja asemakaavan muutos Valtatien 13 ja Otavantien risteysalueella

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: VT13 Otavantie
  • Kaavatunnus: 987
  • Kaavan MliDNRO: 2019-1788

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja vastaamaan Valtatien 13 ja Otavantien tiesuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen ja liikenteen
sujuvuuden parantaminen risteävillä teillä. Pohjois-Savon ELY -keskus laatií tiesuunnitelman Valtatien L3 ja Otavantien liittymän parantamiseksi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 12.3.2020
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttävänä  28.1.2020 § § 8
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 12.12.2019 – 13.1.2020
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnassa 26.11.2019
  • Asemakaavan muutos vireille 18.9.2019