Palvelut

Työhön valmentautuminen

Työkokeilu

Työkokeilun avulla voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi tai mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

• Ammatillinen koulutus puuttuu tai suunnittelet alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

• Asiakas pohtii yrittäjyyttä sopivaksi uravaihtoehdoksi

• Asiakas on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia. Työkokeilulla voidaan selvittää, onko osaaminen ajan tasalla ja minkälaista tukea asiakas tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen avulla voi rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Toiminta sijoittuu yleensä kunnan eri toimipisteisiin sekä eri yhdistyksiin avustaviin tehtäviin.

TE -toimiston ja kunnan virkailija laativat asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. Ajan voi varata TE –toimistosta,  josta voi kysyä aktivointisuunnitelmasta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Lisätietoa työkokeilusta TE-palveluiden sivuilta

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta

TE-palveluiden sivuilta