Palvelut

Sähkötarkastukset

Sähkötarkastukset

Ennen rakennuksen loppukatselmusta tai osittaista loppukatselmusta (eli ns. käyttöönottokatselmusta) tulee lupapisteeseen olla lisättynä sähkötarkastuspöytäkirja / sähkötöiden tarkastuspöytäkirja. Sähkötarkastuspöytäkirjan tulee olla allekirjoitettu ja siinä tulee ilmetä sähkötöistä vastaavan henkilön tiedot. Vastuuhenkilön tulee löytyä toiminnanharjoittajarekisteristä.