Palvelut

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytys (oma jäteastia)

 

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön. Kiinteistöille, jotka ovat liittyneet aluekeräyspisteen asiakkaaksi, ei voida myöntää keskeytystä (katso muutoshakemus ja maksumuistutus).

Ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisesti käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän viikon tai enintään kuuden (6) kk:n ajaksi. 

Keskeytys edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön koko keskeytyksen ajan (Jätehuoltomääräykset 35 §).

Sekalainen yhdyskuntajäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista. 

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus (tulostettava)

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus (sähköinen)