Palvelut

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako. Sitovan tonttijaon mukainen tontti on edellytys rakennusluvan saamiseksi. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille tiedon määräalan lainhuudosta.

Tontin lohkominen kestää noin kolme kuukautta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen 1000–1400 euroa.

Toimintaohjeet

Tontin lohkomista haetaan kirjallisella hakemuksella. Mikäli kyseessä on määräala, lohkominen tulee vireille ilman erillistä hakemusta. Kirjallisen hakemuksen tekeminen aloitetaan varaamalla aika Mikkelin kaupungin asiointipisteestä.

Toimipisteet

Asiointipiste Mikkeli

Puhelinnumerot

Maaomaisuuspalvelut

Voit kysyä lisätietoja tästä numerosta.

0447942531
paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu