Palvelut

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeelle tulee nimetä hankkeen vaatimustason mukainen vastaava työnjohtaja. Työnjohtaja tulee olla nimettynä ja rakennusvalvonnan hyväksymä ennen töiden aloitusta. Rakennuslupapäätöksestä selviää, vaaditaanko hankkeelle vastaava työnjohtaja.Rakennusvalvontaviranomainen määrittää hankkeen vaatimustason, jonka mukaan määräytyy työnjohtajan kelpoisuusvaatimus.
Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus tehdään lupapisteelle hankkeen rakentaminen välilehdeltä, nimeämällä kohdasta ”Nimeä työnjohtaja tai sijainen” sähköpostikutsulla. Vastaavan työnjohtajan hakemukselle/ilmoitukselle tulee olla kirjautuneena kyseisen työnjohtajan lisäksi kaikkien hankkeeseen ryhtyvien tai heidän valtuuttamansa asiamiehen. Työnjohtaja hakemukselle tulee täyttää työnjohtajan tiedot ja lisätä liitteisiin työnjohtajan pätevyystodistukset (tutkintotodistus ja CV).

MRL 122 §: Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttäminen. Ensisijaisesti käytetään Lupapisteen tarkastusasiakirjapohjaa.
Rakennustyön tarkastusasiakirja