Palvelut

Pankalampi I kortteli 23 (974)

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kaukola) kortteli 23 ja puistoaluetta, 14.kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelit 33 ja 57 sekä katu- ja puistoaluetta. Tonttiosoitteet ovat Saattotie 1 ja 4-6, Kiiskinmäenkatu 2-4 ja 5-7.

 

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

 

 

 

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Pankalampi I kortteli 23
 • Kaavatunnus: 916
 • Kaavan MliDNRO: 2018-806
 • Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p. 050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttöä siten, että, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle kaavoítetaan siihen sopivaa pienimuotoista ja yhteisöllistä asumista.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Asemakaavan muutos lainvoimainen 3.2.2021
 • Asemakaavan muutos kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 7.12.2020 § 107
 • Asemakaavan muutos kaupunginhallituksen hyväksyttävänä § 384
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 20.5 – 20.7.2020
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 11.5.2020 § 156 
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 21.4.2020 § 44 
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville 7.6.2018
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville 13.2.2013 – 22.3.2013