Palvelut

Annilanranta (973)

Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Annila) Kirkonvarkauden asemakaavan korttelia 1 ja katualuetta. Rajaus tarkentuu kaavatyön aikana.

 

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Annilanranta
 • Kaavatunnus: 973
 • Kaavan DNRO: 2022-1284
 • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p. 050 311 7130, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

TAVOITE

Kirkonvarkauden asemakaava sai lainvoiman 4.3.2015. Kaava laadittiin vuoden 2017 asuntomessuja varten ja tavoitteena oli asemakaavoittaa laajempi alue kuin lainvoiman saanut rajaus. Kirkonvarkauden eteläosa rajattiin kaavan ulkopuolelle sen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä.

Kaavan tavoitteena on asemakaavoittaa Kirkonvarkauden eteläosa ja Annilanranta kiinteistöön 491-404-1-62 KOTIRANTA saakka, joka tunnetaan nimellä Pönttölä. Alueelle on tulossa uusia pientaloasumielle osoitettuja ranta- ja sisämaan tontteja. Rakennusoikeuksissa tavoitellaan Kirkonvarkauden asemakaavan

Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee Kirkonvarkauden asemakaavan korttelissa 1. Kaavasta poiketen kortteliin on toteutunut mm. päiväkoti ja uusi katuyhteys. Päiväkodin vieristen tonttien 4 ja 5 ympäristö on muuttunut. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastamaan toteutunutta tilannetta ja osoittaa tonteille 4 ja 5 uusi käyttötarkoitus.


KAAVA-AINEISTO


   SUUNNITTELUN VAIHEET

   • Asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen 2.8.2023
   • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2023 §81
   • Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.6.2023 §208
   • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 15.2.-17.3.2023
   • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.2.2023 §48
   • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 17.1.2023 §9
   • Asemakaavan muutos vireille 30.3.2022 

   HYVÄKSYVÄ TAHO

   Kaupunginvaltuusto