Palvelut

Pohja- ja rakennekatselmus

Pohja- ja rakennekatselmuksen tilaaminen

Pohja- ja rakennekatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta, lupaa käsitelleeltä rakennustarkastajalta hyvissä ajoin (1-2 viikkoa), ennen katselmuksen toivottua ajankohtaa, mikäli lupapäätöksessä on viranomaiskatselmuksista määräys. Katselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse.

Rakennekatselmus tulee suorittaa silloin, kun kantavat rakenteet sekä kattorakenteet on tehty ja nähtävillä. Katselmuksilla tulee olla läsnä vastaava työnjohtaja.

Rakennesuunnitelmien tulee olla toimitettu Lupapisteeseen hyvissäajoin ennen ko. katselmusta ja oltava työmaalla  rakennustarkastajan nähtävissä katselmuksella.

Aloituskokouksessa voidaan sopia muista rakennusvaiheen rakennekatselmuksista.