Palvelut

Pellos (1005)

Asemakaavan muutos koskee 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelia 323 (osa) sekä katu- ja liikennealueita sekä P-puistoaluetta ja AK-asuinaluetta Pellosniemen alueen 1. rakennuskaavasta.  

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Pellos
 • Kaavatunnus: 1005
 • Kaavan MliDNRO: 2021-4582 (10 02 03)
 • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525 kalle.raina@mikkeli.fi 

KAAVA-AINEISTO


TAVOITE

Suunnittelun kohteena on Mikkelissä sijaitsevan UPM:n vaneritehdasalue. Asemakaavalla luodaan alueidenkäytölliset edellytykset alueen käytölle nykyisessä käyttötarkoituksessa nyt ja tulevaisuudessa:

 • Määritellään alueen päämaankäyttötarkoitus vastaamaan käyttötarkoitusta (teollisuus)
 • Tutkitaan ja järjestellään toiminta-alueita, rakennusalueiden ja tonttien rajoja
 • Tutkitaan ja järjestellään kaava-alueen korkeusasemia
 • Tutkitaan ja ratkaistaan rakennussuojelulliset asiat

SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Lainvoimainen 10.8.2022
 • Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus kaupunginvaltuuston käsittelyssä 13.6.2022 §85
 • Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.6.2022
 • Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä 13.4.-13.5.2022
 • Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 4.4.2022 §153
 • Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 16.2. – 21.3.2022
 • Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.2.2022 § 39
 • Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 25.1.2022 § 8
 • Asemakaava ja asemakaavan muutos vireille 15.12.2021