Palvelut

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa

* lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa

* perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa

* myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

* suunnittelet ensisaapumistoimintaa

* suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista

* haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen


Oiva

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Aktuellt och annat material för EU:s livsmedelsbistånd

Ympäristöterveydenhuolto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa


Elintarvikevalvonnan
yhteystiedot
1.11.2023 alkaen

Pyydämme asiakkaita asioimaan ensisijaisesti elintarvikevalvonnan yhteisen sähköpostin kautta. Sähköpostia luetaan arkisin päivittäin.

  • elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

Päivystävän terveystarkastajan tavoittaa puhelimitse arkisin ma-to klo 9.00-12.00. Päivystysnumerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

  • puh. 040 3500 754

Päivystysnumerosta annetaan yleistä neuvontaa sekä ohjausta mm. ilmoituksen käsittelystä ja omavalvonnasta.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Terveysvalvonnan johtaja
Maria Tirkkonen

puh. 040 129 5120
maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja 

Nina Gynther
puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Noora Pesonen

puh. 044 794 4703 noora.pesonen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen

puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

 

Muita ohjeita ja oppaita

Elintarvikekuljetukset, ohjeet toimijoille

Lihan myynti alkutuotantotilalta – ohje toimijoille omavalvontasuunnitelman tekemiseen, opinnäytetyö.

Yleiset ohjeet elintarvikehuoneistojen elintarvikejätteiden käsittelystä löytyy sivulta jätehuollon valvonta.

__________________________________________________

Osallistu asiakastyytyväisyyskyselyyn ja vaikuta palvelujen kehittämiseen!

Kyselyyn vastaaminen kestään noin 5 min. Vastausaikaa on joulukuun 2023 loppuun asti. Linkki kyselyyn: Asiakastyytyväisyyskysely 2023

Palaute koskee valvontayksikköä/aluetta Mikkelin seudun ympäristöpalvelut