Palvelut

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa

* lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa

* perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa

* myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

* suunnittelet ensisaapumistoimintaa

* suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista

* haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen


Oiva

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Aktuellt och annat material för EU:s livsmedelsbistånd

Ympäristöterveydenhuolto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa


Terveysvalvonnan
yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

vs. Terveystarkastaja
Sari Björnholm
puh. 040 530 8779
sari.bjornholm@mikkeli.fi
 
Terveystarkastaja 
Nina Gynther
puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Noora Pesonen

virkavapaalla

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen

puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

 

Muita ohjeita ja oppaita

Elintarvikekuljetukset, ohjeet toimijoille

Lihan myynti alkutuotantotilalta – ohje toimijoille omavalvontasuunnitelman tekemiseen, opinnäytetyö.

Yleiset ohjeet elintarvikehuoneistojen elintarvikejätteiden käsittelystä löytyy sivulta jätehuollon valvonta.