Palvelut

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

* perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa

* lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa

* perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa

* myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

* suunnittelet ensisaapumistoimintaa

* suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista

* haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta

* epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen


Oiva

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta


Opinnäytetyöt Elintarvikevalvonnassa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut teetti kaksi elintarvikevalvontaan kohdistuvaa AMK-opinnäytetyötä talvella 2022–2023. Työt kohdistettiin oman valvonta-alueen (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa) toimipaikkoihin. Toinen työ käsitteli kahvilatuotteiden gluteenittomuutta ja toinen työ nautintavalmiiden ranskanperunoiden akryyliamidipitoisuutta.

Opinnäytetyöt koostuivat kohdennetusti toimijoiden alkutiedottamisesta, Webropol-kyselyistä, tuotenäytteenotosta sekä toimipaikkojen haastatteluista ja tilojen tarkasteluista. Opinnäytetyöt kohdistettiin valvonta-alueen suurtalouskeittiölle, ravintoloille, kahviloille, grilli- ja pikaruokaravintoloille, pitserioille ja leipomoille.

Opinnäytetyöt antoivat hyvän mahdollisuuden valvonta-alueen toimipaikkojen kattavaan tiedottamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan, jotka liittyivät gluteenittomien tuotteiden valmistukseen muiden tuotteiden ohessa sekä akryyliamidin hallintaan ranskanperunoiden kuumennusprosessissa, edellä mainituille kohderyhmille.

Opinnäytetöiden lopputiedotteet:

Gluteenittomien elintarvikkeiden valmistuksen, tarjoilun ja markkinoinnin turvallisuus

Akryyliamidi nautintavalmiissa ranskanperunoissa Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden valvonta-alueella


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Aktuellt och annat material för EU:s livsmedelsbistånd

Ympäristöterveydenhuolto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa


Elintarvikevalvonnan
yhteystiedot
1.11.2023 alkaen

Pyydämme asiakkaita asioimaan ensisijaisesti elintarvikevalvonnan yhteisen sähköpostin kautta. Sähköpostia luetaan arkisin päivittäin.

  • elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

Elintarvikevalvonnan terveystarkastajan tavoittaa puhelimitse arkisin ma-to klo 9.00-12.00. Numerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

  • puh. 040 3500 754

Numerosta annetaan yleistä neuvontaa sekä ohjausta mm. ilmoituksen käsittelystä ja omavalvonnasta.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Terveysvalvonnan johtaja
Maria Tirkkonen
puh. 040 129 5120
maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Sari Björnholm
puh. 040 663 7757
sari.bjornholm@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Nina Gynther
puh 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja (sijainen)
Arja Partanen
puh. 040 193 2686
arja.m.partanen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Noora Pesonen
paikalla 4.9.2024

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen
puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

Muita ohjeita ja oppaita

Elintarvikekuljetukset, ohjeet toimijoille

Lihan myynti alkutuotantotilalta – ohje toimijoille omavalvontasuunnitelman tekemiseen, opinnäytetyö.

Yleiset ohjeet elintarvikehuoneistojen elintarvikejätteiden käsittelystä löytyy sivulta jätehuollon valvonta.

__________________________________________________