Palvelut

Loppukatselmus

Loppukatselmus

Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta, siltä rakennustarkastajalta joka luvan on käsitellyt. Loppukatselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Pienempiä hankkeita lukuun ottamatta, rakennustarkastaja liittää lupapisteelle hankekohtaisesti täytetyn lomakkeen nimeltä ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta” loppukatselmusta varten, tämä lomake tulee täyttää ja siinä merkityt asiat tulee olla hoidettuna, ennen loppukatselmuksen tilaamista.

Loppukatselmuksessa läsnä tulee olla

  • rakennushankkeeseen ryhtyvän
  • vastaavan työnjohtajan

Ennen loppukatselmusta tulee lupapisteelle olla lisättynä ja hoidettuna:

  • ilmoitus rakennustyön aloittamisesta (tarvittaessa aloituskokous ja sen pöytäkirja)
  • lupaehtokatselmukset, kuten rakenne- ja LVI-loppukatselmus, palotarkastus on hyväksytysti suoritettu
  • LVI- ja rakennustyön tarkastusasiakirjat on täytetty
  • sähkötarkastuspöytäkirja on toimitettu
  • käyttö- ja huolto-ohje on valmis
  • (jos käyttötarkoitus vaatii ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, tulee se olla lainvoimainen)
  • rakentamisilmoitus verottajalle
  • mahdolliset muutoskuvat on päivitetty lupapisteelle.

Loppukatselmus tulee tilata vasta, kun rakennus sekä sen ympäristö on täysin valmiina ja osittaisessa loppukatselmuksessa havaitut puutteet on korjattu. Loppukatselmus tulee suorittaa luvan voimassaolon aikana.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee muistaa, että osittainen loppukatselmus (eli ns. käyttöönottokatselmus) ei ole lopullinen loppukatselmus. Kun koko rakennushanke on saatu valmiiksi mm. piha- ja ulkoilualueiden osalta valmiiksi, tulee tehdä vielä varsinainen loppukatselmus. MRL 153 §:ssä todetaan, että Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. Loppukatselmuksen pyytäminen luvan voimassaolon aikana on siis hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus.

Luvan voimassaolon jälkeen pidetystä loppukatselmuksesta perimme taksan mukaisen hinnan.