Palvelut

KulttuuriKameli

""

KulttuuriKamelissa lapsia rohkaistaan luovuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun muun muassa musiikin, kuvan, tanssin, draaman, kädentaitojen ja kirjallisuuden avulla. KulttuuriKamelin kohderyhmä on Mikkelin varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset alle vuoden ikäisistä esikoululaisiin. KulttuuriKamelin jälkeen lapset jatkavat peruskoululaisille suunnatulle Kulttuuripolulle.

Lisätietoja
kulttuurituottaja
Anni Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)sivistys.mikkeli.fi
p. 040 161 7100