Palvelut

LVI-töiden loppukatselmus

LVI-töiden loppukatselmus

LVI-töiden loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta LVI-tarkastajalta. Katselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse.  Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee LVI-tarkastus olla tehtynä. Ennen LVI-tarkastusta tulee Lupapisteeseen olla lisättynä ja kuitattuna LVI-töiden tarkastusasiakirja, päivitetyt LVI-suunnitelmat sekä LVI-työnjohtajan tarkastamat mittauspöytäkirjat.