Palvelut

Kotoutumispalvelut

Mikkelin kaupunki vastaa kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja alkuvaiheen kotoutumisesta.

Palvelut toteutetaan maahan muuttaneille kotoutumislain mukaisesti antaen tukea Mikkeliin asettautumiseen ja kotoutumiseen.

Kotoutumisen alkuvaiheen asiakkailla on kunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin kuntalaisilla.

Asiakasryhminä ovat

  • kiintiöpakolaiset
  • kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat
  • kuntapaikan saaneet tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt
  • muualta Suomesta kotoutumisaikana muuttaneet

Kotoutumispalvelut tukevat kotoutumista

  • järjestämällä pakolaisina Mikkeliin muuttaneiden vastaanottoa ja auttamalla vuokraamaan asuntoja uusille kuntapaikan saaneille henkilöille ja perheille
  • ohjaamalla ja neuvomalla arjen asioissa (kaupungin digitaaliset palvelut, jätehuolto, koulu- ja päiväkotipaikkojen hakeminen, bussilla kulkeminen jne.)
  • vahvistamalla asiakkaitamme kotoutumiseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa toimisto- ja kotitapaamisissa sekä yhteistyöpalavereissa Etelä-Savon hyvinvointialueen ja muiden viranomaistoimijoiden kanssa
  • tekemällä alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia kotoutujille
  • tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden vapaaehtoisten kanssa, esimerkiksi Monikulttuurityö Mimosa ry:n sekä SPR:n läksyhelppi ja Suomen kieltä maahan muuttaneille -ryhmät

Tutustu myös: Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelma 2023-2026 (pdftiedosto, linkki avautuu uuteen välilehteen)

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Raviradantie 8-10, 50100 Mikkeli

Ajanvaraus ja yhteydenotot
kotoutuminen@mikkeli.fi

Kotoutumiskoordinaattori
Riitta Lappi
riitta.lappi@mikkeli.fi
p. 040 841 5443
Asiakastyön ohjaus, verkostoyhteistyö, palvelujen kehittäminen

Kotoutumisohjaaja Enrique Tessieri
enrique.tessieri@mikkeli.fi
p. 040 503 0839
Asiakasohjaus erilaisissa haku- ja lupa-asioissa, toimintamallien ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten palveluissa

Kotoutumisavustaja (vaihtuva)
p. 040 152 9412
Kiintiöpakolaisten ja kuntapaikan saaneiden pakolaisten asumisen ja elämisen tukeminen arjen asioissa

Palvelupäällikkö Pekka Patama
p. 040 129 4450

Kuntakokeilun omavalmentajat
Kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmien laadinta ja lausuntojen tekeminen vieraskielisille ja/tai kotoutuville työnhakijoille, ohjaus työmarkkinoille ja/tai koulutukseen