Palvelut

Rakennusvalvonnan ohjeet, linkit ja lomakkeet

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

RAKENNUSVALVONNAN OHJEET, LINKIT JA LOMAKKEET
Alla olevista linkeistä löytyy ohjeita lupien hakemiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen sekä muita tärkeitä ohjeita ja linkkejä rakentamiseen liittyen.

Ohjeet ja Linkit

Lomakkeet
              
Rakennusvalvonnassa ja rakentamisessa käytettävien termien ja käsitteiden selitykset
:              

Rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, joka kerää yhteen rakentamisen eri vaiheissa toteutuneita rakennusvirheitä. Virhepankin tavoitteena on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita ja siten estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Rakennusvirhepankki sisältää asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja Lue lisää