Palvelut

Porrassalmenkatu 29 (1016)

Asemakaavan muutos koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osaa 1 tonttia 65 / Porrassalmenkatu 29

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Porrassalmenkatu 29
  • Kaavatunnus: 1016
  • Kaavan MliDNRO: 2023-381
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön kehittäminen asumiseen painot-tuvaksi keskustakortteliksi ja tutkia vaihtoehtoja kiinteistön maankäytön tehostamiseksi. Kaava-muutoksessa päivitetään kiinteistön asemakaavamerkinnät vastaamamaan alueen asemaa osana Mikkelin ydinkeskustaa sekä osana kirkkopuiston RKY-alueeseen rajoittuvaa kaupunkitilaa.
Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä maanomistajalta.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen 21.5.2024 §54
  • Asemakaavan muutos vireille 17.5.2023