Palvelut

Porrassalmenkatu 29 (1016)

Asemakaavan muutos koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osaa 1 tonttia 65 / Porrassalmenkatu 29

TUNNISTETIEDOT

Kaavan työnimi: Porrassalmenkatu 29

Kaavatunnus: 1016

Kaavan MliDNRO: 2023-381

Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön kehittäminen asumiseen painot-tuvaksi keskustakortteliksi ja tutkia vaihtoehtoja kiinteistön maankäytön tehostamiseksi. Kaava-muutoksessa päivitetään kiinteistön asemakaavamerkinnät vastaamamaan alueen asemaa osana Mikkelin ydinkeskustaa sekä osana kirkkopuiston RKY-alueeseen rajoittuvaa kaupunkitilaa.
Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä maanomistajalta.

KAAVA-AINEISTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2023

SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan muutos vireille 17.5.2023