Palvelut

Hietakatu ja Yrittäjänkatu (0968)

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelissa 17 ja kortteleita 12, 13, 28 ja 29 sekä 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelia 26 sekä niihin liittyviä katu-, pysäköinti-, virkistys- ja erityisalueita.

 

 

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia Mikkelin kaupungissa, saattaa katualueiden aluevaraukset vastaamaan nykyistä tarvetta sekä turvata ympäröivien asuinalueiden
nykyinen laatutaso erityisesti liikenteen ja melun osalta.

 

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-aineisto