Vieraslajit

Jättipalsamin kukkia.

Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneitä lajeja, joista osa voi aiheuttaa mittavia haittoja. Vieraslajit leviävät herkästi ja kaventavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvilajien torjunnalle otollisinta aikaa on kevät ja alkukesä, jolloin hanakasti leviävät kasvilajit eivät ole vielä päässeet lisääntymään. 

Laki velvoittaa pitämään kaikki vieraslajit kurissa ja huolehtimaan, etteivät ne pääse karkaamaan ympäristöön. Haitallisten vieraskasvilajien kasvattaminen on kokonaan kielletty. Näitä kasveja ovat muun muassa jättipalsami, komealupiini, jättiputki, monet tatarlajit, keltamajavankaali ja kurtturuusu.

Vastuu vieraskasvilajien torjunnasta ja hävittämisestä on aina maa-alueen ja tontin omistajalla. Vieraslajien leviämistä voi ehkäistä omilla toimilla muun muassa välttämällä näiden lajien istuttamista, tunnistamalla kasvin leviämistapa ja huolehtimalla puutarhajätteen asianmukaisesta hävittämisestä. On myös syytä muistaa, että puutarhajätteen vieminen kaupungin yleisille alueille on ehdottomasti kiellettyä.

Lisätietoja vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan osoitteessa www.vieraslajit.fi.

Vieraskasvilajien torjuntakäytännöt Mikkelissä

Mikkelissä kaupungin yleisillä alueilla vieraslajien torjuntatyötä tekevät monet eri tahot yhteistyössä. Panokset laitetaan yleisimpien haitallisten vieraskasvien eli jättiputken, jättipalsamin, komealupiinin ja kurtturuusun torjuntaan.

Kesällä 2024 aloitetaan viitapihlaja-angervokasvustojen poistaminen, joita on kaupungin yleisillä alueilla runsaasti. Laji on lisätty kansallisesti haitallisten vieraslajien listalle 2023. Viitapihlaja-angervolla on kahden vuoden siirtymäaika, ja sitä koskevat säädökset astuvat voimaan elokuussa 2025.

Kaikki kaupungin alueilla havaitut jättiputkiesiintymät ovat torjunnan ja seurannan piirissä. Ilmoitukset kaupungin yleisillä alueilla havaituista jättiputkista voi ilmoittaa Mikkelin kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Mikkelissä yleisesti esiintyvän jättipalsamin ja komealupiinin ensisijaisia torjuntakohteita ovat luonnonsuojelualueet sekä niiden välitön läheisyys, vesistöjen, jokien ja purojen ranta-alueet sekä niityt. Kaupunki alueen useiden jokien ja lampien kosteat ja rehevät rannat tarjoavat otolliset kasvuolosuhteet varsinkin jättipalsamille. Vuonna 2023 päättyneessä ja viisi vuotta kestäneessä VieKas LIFE -hankkeessa paneuduttiin jättipalsamin torjuntaan.

Kesällä 2024 Mikkelissä torjutaan jättipalsamia mobiilipelin avulla

Mikkelin kaupunki pilotoi kesällä 2024 Crowdsorsa-sovellusta osana haitallisten vieraslajien torjuntaa. Mikkelin joukkoistettu jättipalsamitorjunta käynnistyy 17. kesäkuuta, kun kasvustot ovat kooltaan helposti tunnistettavissa. Tehtävä on kaikille avoin ja vaatii ainoastaan Crowdsorsa-mobiilipelin lataamisen omaan älypuhelimeen. Palkkioksi pelaajat voivat ansaita jopa 25 senttiä torjuttua neliömetriä kohden.

Pelin automaattisesti laskema torjuntapalkkio perustuu jättipalsamiesiintymän pinta-alaan ja tiheyteen. Tehtävä pysyy käynnissä niin kauan kuin palkkiobudjettia riittää, ja sen edistymistä voi seurata sovelluksesta. Lähtökohtaisesti jättipalsamin kitkemissesonki kestää kesän ajan elokuun loppuun saakka. Jotta esiintymien viimeisetkin haittakasvit saadaan tehokkaasti hävitettyä, voi tehtävän jälkipuoliskolla torjua ainoastaan vanhoja esiintymiä uudelleen.

Pelialueena on Mikkelin kaupungin asemakaavan mukainen yleinen alue eli pelaaminen ei ole mahdollista yksityisillä tonteilla ja pihoilla. Sovellus tunnistaa automaattisesti pelialueen. Jättipalsamin toinen torjuntakerta on heinä-elokuussa samoilla pelialueilla.

Jättipalsamin kitkeminen on teknisesti helppoa eikä vaadi erityisiä varusteita. Kitketyt jättipalsamit voi kuivattaa tai hävittää sekajätteen mukana. Lisätietoja jättipalsamista ja sen hävittämisestä on vieraslajit.fi-sivustolla.

Espanjansiruetanoille roska-astia Otavassa

Otavan opiston P-alueen laidassa, Topeliuksentien varressa on espanjansiruetanoiden keräysastia. Roskikseen voi kerätä espanjansiruetanoita koko Otavan alueelta, riippumatta kenen maalta ne on poimittu. Astiaan saa laittaa ainoastaan kuolleita etanoita, jotka on pakattu käytettyyn kartonkitölkkiin. Lisäohjeet espanjansiruetanoiden keräysastiasta.

Alueurakan ylläpitotyönä Otavassa tehdään etanatorjuntaa säännöllisesti uimarannalla, matonpesupesupaikalla ja satamassa.

Vieraslajitiedote 2023 (pdf-tiedosto)
Lisätietoa vieraslajeista (Vieraslajit.fi)
Hallintasuunnitelmat, vieraslajilaki- ja asetus (Maa- ja metsätalousministeriö)