Palvelut

Metsurinraitti 2 (1031)

Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Visulahti) kortteleita 70 ja 71 sekä virkistysaluetta. / Metsurinraitti 2


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Metsurinraitti 2
  • Kaavatunnus: 1031
  • Kaavan MliDnro: 2024-1467
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen 050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan tarkoituksena on monipuolistaa kaupungin suurten tonttien tarjontaa hyvien liikenneyhteyksien ja valmiin infraverkon alueella. Yhdistämällä olemassa olevan kaavan kaksi korttelia ja niitä erottava virkistysalue saadaan n. 17 ha korttelialue. Kohteeseen on mahdollista toteuttaa normaalin teollisuus- ja logistiikkatoimintojen lisäksi vihreän siirtymän hankkeita kuten datakeskus, energiaan varastointia ja energian tuotantoa kuten aurinkovoimala. Toiminnan päätyttyä rakennusten purkujätteet voidaan sopivin osin käsitellä ja hyödyntää tontilla. Kaavatyön aikana tutkitaan tarkemmin kiertotalouden mahdollisuuksia.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 17.1.2024