Palvelut

Tiedottaminen elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa

Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa, elintarvikelain (297/2021)12§:n mukaan ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen kuntaan, jossa toiminta on aloitettu silloin, kun siellä on tarkoitus harjoittaa toimintaa.

Tiedotus tulee tehdä;

  • rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan

  • elintarviketoiminnasta liikkuvassa teurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa ja niiden yhteydessä olevassa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa Ruokavirastolle

  • elintarviketoiminnasta liikkuvassa poroteurastamossa ja sen yhteydessä olevassa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa aluehallintovirastolle

  • elintarviketoiminnasta muussa hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Elintarvikevalvonnan
yhteystiedot
 1.11.2023 alkaen

Pyydämme asiakkaita asioimaan ensisijaisesti elintarvike-valvonnan yhteisen sähköpostin kautta. Sähköpostia luetaan arkisin päivittäin.

  • elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

Elintarvikevalvonnan terveystarkastajan tavoittaa puhelimitse arkisin ma-to klo 9.00-12.00. Numerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

  • puh. 040 3500 754

Numerosta  annetaan yleistä neuvontaa sekä ohjausta mm. ilmoituksen käsittelystä ja omavalvonnasta.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

__________________________________________________