Palvelut

Tiedottaminen elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa

Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa, elintarvikelain (297/2021)12§:n mukaan ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen kuntaan, jossa toiminta on aloitettu silloin, kun siellä on tarkoitus harjoittaa toimintaa.

Tiedotus tulee tehdä;

  • rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan

  • elintarviketoiminnasta liikkuvassa teurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa ja niiden yhteydessä olevassa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa Ruokavirastolle

  • elintarviketoiminnasta liikkuvassa poroteurastamossa ja sen yhteydessä olevassa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa aluehallintovirastolle

  • elintarviketoiminnasta muussa hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Terveysvalvonnan
yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Terveystarkastaja 
Nina Gynther

puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Noora Pesonen

puh. 044 794 4703 noora.pesonen@mikkeli

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen

puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi