Palvelut

Katu-, viher-, liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu sekä rakennuttaminen

Katujen, puistojen, yleisten alueiden ja viheralueiden suunnittelu sekä liikennesuunnittelu ja rakennuttaminen lisäävät kaupungin viihtyisää lähiympäristöä ja kaupunkikuvaa. Siihen kuuluvat muun muassa kadut sekä kevyen liikenteen väylät viheralueineen. Kadut ja väylät mahdollistavat turvallisen ja sujuvan liikkumisen kouluun, työpaikoille ja kotiin. 

Mikkelissä on useita puistoja ja viheralueita, jotka toimivat vihreinä keitaina rakennetussa ympäristössä. Katujen ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan myös ympäristöseikat sekä esteettömyys.