Palvelut

Katujen suunnittelu ja rakennuttaminen

Katujen suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus.

Mikkelin kaupungin katujen suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin palvelupisteissä.

Katujen rakennuttaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Rakennuttaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennutettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, viheralueiden, torien sekä väylien rakennuttamisesta.

Katusuunnitelmaehdotukset

Suomenniemen pysäkki- ja polkupyöräkatokset Vt13 ja St 409

Infra- ja viheraluepalvelut -yksikössä on valmistunut katusuunnitelmaehdotukset Suomenniemen pysäkki- ja polkupyöräkatokset Vt13 ja St 409 Suomenniemen kaupunginosassa. Toimenpiteitä tehdään Mikkelin kaupungin Suomenniemen taajamassa ja sen läheisyydessä valtatie 13 varrella. Nykyiset linja-autopysäkit varustetaan pysäkki- ja pyöräkatoksilla. Valtatien piennarta levitetään lyhyellä matkalla pysäkin ja Kirkonkyläntien väliltä, nykyistä tierumpua jatketaan ja liittymä varustetaan pakollinen pysähtyminen -merkillä. Pysäkki varustetaan odotus- ja polkupyöräkatoksilla. Pysäkin kohdalla valtatien nopeusrajoitus on 60 km/h.

Suomenniemen taajamassa Kirkonkyläntien nykyistä jalankulku ja pyörätietä linjataan uudelleen pysäkin kohdalla. Pysäkki varustetaan odotus- ja polkupyöräkatoksilla sekä polkupyörän huoltopisteellä. Pysäkin odotustila rajataan kiveyksillä. Taajamassa on nopeusrajoitus 40 km/h.

VT 13-Kirkonkyläntie, asemapiirustus

Kirkonkyläntie, asemapiirustus

Pihlajatie

Rakennuskohteessa Pihlajatie peruskorjataan Lehmuskadulta seuraavaan 90 asteen käännökseen asti. Katu saneerataan jalkakäytävineen ja vesihuoltoineen. Kadulle sijoitetaan yksi linja-auton ajoratapysäkki, joka korvaa nykyiset kaksi pysäkkiä. Päällysrakennekerrokset uusitaan kokonaan, kadulle asennetaan reunakivet ja ajorata sekä jalkakäytävä päällystetään. Väylien vierustat nurmetetaan ja katualueelle Lehmuskadun puoleiseen päähän istutetaan katupuita. Valaistusta muutetaan tarvittavin osin ja liikennemerkit uusitaan. Katualueiden pintakuivatusta muutetaan uusien reunakivilinjojen mukaan. Kiinteistöjen vesihuollon tonttiliittymät uusitaan katualueen rajalle saakka. Vesijohto, jäte- ja uusi hulevesiviemäri saneerataan kaivamalla. Nykyinen sekaviemäröinti poistetaan ja kaikki hulevedet johdetaan rakennettavaan hulevesiviemäriin, joka liitetään nykyiseen runkolinjaan suunnitelman itäpäässä.

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Pitkäjärvenrannan jalankulku ja pyörätie

Tällä suunnitelmalla parannetaan nykyistä jalankulku ja pyörätietä 4.75 m leveäksi kaduksi suunnitelman alkuosalla ja rakennetaan hulevesiverkostoa kahdelle tontille. Pitkäjärven jalankulku ja pyörätie on muilta osin 3.5 m leveä ja kulkee osin puistossa Pitkäjärven ranta-alueella. Nykyistä puistoväylää parannetaan pituuskallistuksin ja poikkikallistuksin pintarakenteiden osalta niin, että väylän pintakuivatus toimii paremmin. Nykyiset ojat väylän molemmin puolin pysyvät pääosin ennallaan. Liittymistä Ketunniementien jalankulku ja pyörätiehen parannetaan loiventamalla pituuskaltevuutta 5 %:iin. Alkuosa päällystetään ja loppuosa tehdään soramurskepintaisena.

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Palaute

Anna palautteesi suunnitelmista Palautelomakeella

Lue lisää kuulutuksista.

Yhteystiedot

Pekka Kammonen
kaupungininsinööri
044 794 3222

Katujen suunnitelmat

Antero Cederström
suunnittelupäällikkö
044 794 3211
 
Katujen rakennuttamishankkeet
 
Matti Kaira
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 129 5024

Sami Kaipainen
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 556 6457

Janne Tuukkanen
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 553 9439
Laskutus

Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnallistekniikan suunnittelu, satama-alueet
 
Hannele Hiljanen
toimistosihteeri
040 129 4772
 
Virpi Kuokkanen
toimistosihteeri
040 129 4773
 
email: etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi