Palvelut

Katujen suunnittelu ja rakennuttaminen

Katujen suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus.

Mikkelin kaupungin katujen suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin palvelupisteissä.

Katujen rakennuttaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Rakennuttaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennutettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, viheralueiden, torien sekä väylien rakennuttamisesta.

Katusuunnitelmaehdotukset

Kasarikuja, Kattilansillan kaupunginosassa, nähtävillä 9.-22.3.2023

Asemapiirustus

Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

HV1 pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

Jääkärinkatu JK + PP väylän muutos, Nuijamiehen kaupunginosassa, nähtävillä 9.-22.3.2023

Asemapiirustus, Jääkärinkatu välillä Sammonkatu – Snellmaninkatu

Asemapiirustus, Jääkärinkatu välillä Snellmaninkatu – Kasarminkatu

Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

Mäkitie-Kristiinantie -liittymä

Katusuunnitelmaehdotus Mäkitie – Kristiinantie -liittymä Ristiinan kaupunginosassa. Rakennuskohteessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla korotettu liittymäalue. Suunnitelmassa on esitetty 8 cm nosto liittymäalueelle, jota on lisäksi korostettu liikennemerkkien tehostemerkillä. Jalankulkijan osalta on parannettu pientareen levitystä Kristiinantien osalta.

Mäkitie-Kristiinantie, asemapiirustus

Pietarintie – Mart-Heikkiläntie -kiertoliittymä

Katusuunnitelmaehdotus Pietarintie – Mart-Heikkiläntie -kiertoliittymä Ristiinan kaupunginosassa. Rakennuskohteessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla kiertoliittymä ja sen yhteyteen kevyen liikenteen yhteydet liittyville kaduille. Suunnitelmassa on esitetty 3 m levyinen kevyen liikenteen väylä kiertoliittymän ympäri suojateineen ja pientareen murskelevitykset liittyvien katujen yhteyteen.

Pietarintie-Mart-Heikkiläntie -kiertoliittymä, asemapiirustus

Porrassalmenkatu välillä Tenholankatu – Ratamonkatu, katusuunnitelmaehdotus

Rakennuskohteessa peruskorjataan olemassa oleva Porrassalmenkadun silta ja nyt suunnittelussa oleva katuosa liittyy sillan korjaustyöhön. Suunnitelmassa on esitetty kadun länsireunalle yhdistetty JK+PP kevyen liikenteen väylä, leveys 3.5 m. Kadun itäreunalle on suunniteltu eroteltu JK ja PP kevyen liikenteen väylä, jonka leveys on 2.5 m + 2.5 m. Porrassalmenkatu 57 edessä oleva vinopysäköinti on eroteltu ajoradasta saarekkeella ja muutettu pituussuuntaiseksi pysäköinniksi. Pysäköintipaikkoja on suunnitelmassa 6 kpl.

Porrassalmenkatu välillä Tenholankatu – Ratamonkatu, asemapiirustus

Porrassalmenkatu välillä Tenholankatu-Ratamonkatu, pituusleikkaus

Katusuunnitelmaehdotus KLV välillä Tenholankatu – Ratamonkatu

Rakennuskohteessa tehdään uusi 3 m levyinen päällystetty ja valaistu kevyen liikenteen väylä nykyisen puistoväylän kohdalle.

KLV välillä Tenholankatu – Ratamonkatu, asemapiirustus

KLV välillä Tenholankatu – Ratamonkatu, pituusleikkaus

Nuijamiestenkatu klv välillä Kasarminkatu-Mikonkatu,

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Pituusleikkaus Brahenkatu välillä Nuijamiestenkatu-pl 17

Pituusleikkaus Päiviönkatu välillä Nuijamiestenkatu-pl 35

Vilhonkatu klv,

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Otavankatu välillä Pihlajatie – Sammonkatu ja Sammonkatu välillä Saattotie – Jääkärinkatu, yleissuunnitelma 

Kohteiden sijainti

Hankkeen suunnittelualue rajautuu Otavankadulla lännestä Pihlajatien liittymän alueelle, idästä Sammonkadun liittymän alueelle ja Sammonkadulla pohjoisesta Saattotien liittymään, etelästä Jääkärinkadun liittymään.

Otavankadun, Saattotien ja Sammonkadun liittymä

Yleissuunnitelmaehdotuksen mukaan Otavankadun, Saattotien ja Sammonkadun liittymään toteutetaan yksikaistainen kiertoliittymä, joka korvaa nykyiset liikennevalot. Kiertoliittymän kiertosaarekkeen leveys on 17 metriä. Kiertoliittymän ulkohalkaisijan leveys on 31 metriä, josta ajorata on 7 metriä ja tarvittaessa yliajettava osuus 2 metriä. Liittymän haaroilla olevat nykyiset kaistajärjestelyt poistetaan. Ilmarisenkadun liittymä Otavankadulle katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Käännyttäessä Otavankadulta (Rantakylän suunnasta) Sammonkadulle kiertoliittymän poistumishaaralle on suunniteltu yliajettava kiveys, joka hidastaa ajonopeuksia, ja mahdollistaa raskaan liikenteen kääntymisen Sammonkadulle. Kiertoliittymän haaroille suunniteltujen suojateiden turvallisuutta lisätään kiertoliittymään poistumis- että tulosuunilla ennen suojatietä rakennettavilla kiveyksillä sekä katuvalaistuksella. Olemassa oleva puusto Ilmarisenpuistossa ja Otavankadun varressa säilytetään.

Otavankadun ja Pihlajatien liittymä ja Otavankadun jalankulku- ja pyörätie

Otavankadun ja Pihlajatien kolmihaaraliittymän liikennevalot poistetaan. Rantakylän suunnasta liittymään saapuville toteutetaan erilliset kaistat vasemmalle Pihlajatielle kääntyville ja suoraan keskustan suuntaan ajaville. Otavankadun ajosuunnat erotetaan toisistaan korotetuin saarekkein ja maalatuin sulkualuein. Pihlajatieltä Otavankadulle kääntyville toteutetaan erilliset kaistat.

Otavankadun pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätie siirtyy Pihlajatien liittymän alueella erilliseksi väyläksi kadun varresta viheralueelle ja jatkaa Pihlajatien ali nykyistä puistoväylää takaisin Otavankadun reunaan. Rantakylän suuntaan mennessä jalankulku- ja pyörätien tasausta muutetaan Pihlajatien alikulun jälkeen siten, että pituuskaltevuus on enintään 5 %. Pihlajatien alikulku ja Otavankadun alikulku Pihlajatien liittymän itäpuolella uusitaan. Saattotien liittymän länsipuolella jalankulku- ja pyörätie siirtyy kadun varresta Otavankadun puurivistön taakse. Uusi kaksisuuntainen jalankulku- ja pyörätie levennetään viiteen metriin ja jalankulkijat ja pyöräilijät erotellaan omille rinnakkaisille väylille. Otavankadun katuvalaistus siirtyy kokonaisuudessaan Otavankadun ja Sariolankadun väliin kaksirivisenä. Jalankulku- ja pyörätie valaistaan erikseen niillä osuuksilla, joilla se kulkee viheralueella.

Otavankatu välillä Pihlajatie – Sammonkatu

14 20-1 Asemapiirustus

14 20-2 Asemapiirustus

14 20-3 Pituusleikkaus

14 20-4 Pituusleikkaus

14 20-5 Pituusleikkaus

14 20-6 Pituusleikkaus

Otavankadun kiertoliittymä

Otavankatu Pihlajatien kohdalla

Sammonkatu

Sammonkadun itäreunalle, Ilmarisenpuiston puolelle, toteutetaan 2,5 metriä leveä kasisuuntainen pyörätie välille Otavankatu – Jääkärinkatu. Pyörätien jatkeiden kohdille Nuijamiestenkadun ja Jääkärinkadun liittymissä rakennetaan ajoradan kavennus ja nupukiveysraita, joka korostaa suojatietä. Sammonkadun länsilaidalla olevalle jalkakäytävän reunaan rakennetaan 0,5 metriä leveä kivetty erotottelualue, jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä. Sammonkadun ylittävien suojateiden kohdille rakennetaan ajoradan kavennukset, Sammonkadun ajoradan leveys on 6,5 metriä. Pysäköinti kielletään toteutettavan jalankulku- ja pyörätien puolella, Sammonkadun länsipuolen pysäköinti siirtyy pysäköintitaskuun. Sammonkadun katuvalaistus säilyy kadun länsipuolella.

Sammonkatu välillä Saattotie – Jääkärinkatu

14 21 Asemapiirustus

Saattotie/Otavankatu kiertoliittymä

Sammonkatu/Nuijamiestenkadun liittymä

Nähtävillä oleva muu suunnittelu

Palaute

Anna palautteesi suunnitelmista Palautelomakeella

Lue lisää kuulutuksista.

Yhteystiedot

Pekka Kammonen
kaupungininsinööri
044 794 3222

Katujen suunnitelmat

Antero Cederström
suunnittelupäällikkö
044 794 3211
 
Katujen rakennuttamishankkeet
 
Matti Kaira
yhdyskuntatekniikan insinööri
040 129 5024

Laskutus

Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnallistekniikan suunnittelu, satama-alueet
 
Hannele Hiljanen
toimistosihteeri
040 129 4772
 
Virpi Kuokkanen
toimistosihteeri
040 129 4773
 
email: etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi