Palvelut

Syväniementie Tikkala (927)

Asemakaavan laadinta 35. kaupunginosan (Tikkala) Rantakylän osayleiskaava-alueella / Syväniementie 2, Tikkala asemakaava  


TAVOITE

Asemakaavan Tarkoituksena on tarkastella teollisuuden – esimerkiksi elintarvike- tai lääketeollisuuden – sijoittumista alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä suoritetaan yleiskaavallinen tarkastelu osana kaavoitusprosessia.

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 16.11.2017
  • KH 2.10.2017
  • Nähtävillä 2.12.2015- 4.1.2016
  • Ehdotus KH 23.11.2015
  • Ehdotus LTK 17.11.2015
  • Asemakaavan laadinta vireille (7.10.2014)

 

Kaava-aineisto