Palvelut

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Mikkelin keskustassa on katujen varsilla pysäköintikiekkopaikkoja ja maksullisia pysäköintipaikkoja. Torin alla on maksullinen toriparkki.

Pysäköintivirhemaksu määrätään ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköimistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Valvontaa suoritetaan myös yksityisillä kiinteistöillä omistajan pyynnöstä.

Mikkelissä pysäköintivirhemaksu on 45 euroa. Se tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä tai maksu korottuu 14 eurolla. Maksusta on vastuussa kuljettajan ohella myös rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja tai haltija.

Ajoneuvo voidaan siirtää varastoon tai lukita rengaslukolla, jos se on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai ajoneuvolle on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Maksullisella pysäköintipaikalla maksun voi suorittaa lippuautomaattiin kolikoilla tai mobiilisovelluksella. Maksullisia paikkoja paljon käyttäville on tarjolla kuukausi- tai puolivuotiskortteja.

Toimintaohjeet

Pysäköinti kadunvarsipaikoilla on maksullista yleensä ma-pe klo 8-17 ja la klo 8-15. Pysäköinnin hinta 1,40€/tunti.

Toistuvasti maksullisia paikkoja käyttäville on tarjolla kortteja, joilla pysäköintimaksun voi suorittaa tietyksi ajaksi etukäteen eikä tällöin tarvitse ostaa erillistä maksulippuja. Lisätietoja saa virastotalon asiointipisteestä.

Lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja on keskustan läheisyydessä. Pysäköinnin alkamisaika on ilmaistava pysäköintikiekolla tai muulla selkeän yksiselitteisesti ymmärrettävällä tavalla. On myös tärkeää, että pysäköinnin alkamisaika ilmoitetaan vain yhdellä tavalla kerrallaan. Pysäköitäessä kiekkopaikalle tulee ilmoittaa pysäköinnin alkamisajaksi joko sen hetkinen tarkka kellonaika tai vaihtoehtoisesti pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti sen mukaan, kumpi on lähempänä edessä. Pysäköinnin alkaessa ilmoitettua aikaa ei saa muuttaa. Jos sallittu aika ei riitä, auto on siirrettävä toiseen paikkaan.

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa 30 päivän kuluessa antamispäivästä. Pakottavasta syystä voidaan tähän myöntää pidennystä. Mikäli maksua ei ole suoritettu määräajassa, se korottuu 14 eurolla. Kaikki tapaukset valokuvataan.

Mikäli kuljettaja katsoo saamansa pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, hänellä on maksuajan kuluessa oikeus esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Ohjeet ovat virhemaksulomakkeen kääntöpuolella.

Mikäli yksityinen kiinteistö tai osa siitä halutaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin, on asiasta tehtävä pyyntö pysäköintipalveluihin.

Mikkelin kaupungilla on sopimus kahden mobiilimaksuoperaattorin kanssa. Näihin järjestelmiin liittyneet voivat maksaa pysäköintimaksut sovelluksella eikä maksulippuja tarvita.

EasyPark-sovelluksessa Mikkelin kaikkien kadunvarsipaikkojen koodinumero on 350. Lisätietoja järjestelmien käytöstä ja niihin liittymisestä: www.easypark.fi tai puhelin 09 424 74 555 (EasyPark) ja https://parkman.fi/ tai puhelin 09 42 579 290 (ParkMan). Mobiilisovelluksella maksettaessa pysäköintimaksu on sama kuin edellä, mutta operaattori voi laskuttaa lisäksi oman hinnastonsa mukaisen palvelumaksun.

Yhteystiedot

pysakointipalvelut@mikkeli.fi
0401294319

Käyntiosoite

Maaherrankatu 9-11
50100 MIKKELI 
Mikkelin kaupungin virastotalo

Postiosoite

PL 33, 50101 MIKKELI

Toimiston aukioloajat ovat:

  • maanantai klo 8 – 12
  • tiistai klo 8 – 12
  • perjantai klo 8-12
  • muina päivinä pysäköintipalveluiden toimisto on kiinni.

Pysäköintivirheen oikaisuvaatimuksen voi käydä tekemässä virastotalon asiointipisteessä Maaherrankatu 9 – 11, ma – pe klo 9 – 15

Mikkelin keskustan pysäköinti-info

Mikkelin keskustan pysäköintialueet voit tarkistaa pysäköinti-infokartasta. Huomioithan kuitenkin rakennus- ja muiden muutostöiden aiheuttamat muutokset pysäköintialueissa.

Pysäköintipalveluiden tietosuojaseloste