Otavan koulutilan asemakaava (957)


  KAAVA-AINEISTO


TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja palvelurakentaminen alueelle. Palvelutalohankkeesta on tehty erillinen suunnittelutarveratkaisu 27.7.2011 joka mahdollistaa rakentamisen ennen kaavan voimaantuloa. Kaava ja maankäyttösopimus on tarkoitus viedä valtuustoon vuoden 2016 aikana. Suunnittelualueelle muodostetaan asuinkerrostalokortteleita ja asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä alueita.)


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville 11.8.2015