Palvelut

Sairaalan pohjoisosa (961)

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoalueella / Sairaalan pohjoisosa


TAVOITE

Mikkelin keskussairaalaa koskeva asemakaavamuutos tuli vireille 17.6.2013, kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 rajata kaavan pohjoisosan kaavamuutoksen ulkopuolelle. Kaavamuutos sai lainvoiman 2.12.2015. Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa päätökseen Mikkelin keskussairaalan pohjoisosan asemakaavoitus. Vuoden 2013 kaavan tavoitteena oli ratkaista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (nykyisin) kuntayhtymän ja Mikkelin kaupungin laatiman tarveselvityksen edellyttämät tilajärjestelyt kaavallisesti siten, että ne voidaan toteuttaa vaiheittain lähivuosina. Tämä tavoite on yhä voimassa. Uusina tavoitteina on mahdollistaa helikopterikentän sijoittaminen, tämä saattaa edellyttää kaavarajauksen tarkistusta riippuen kentän sijoituspaikasta, sen lisäksi tavoitteita tarkistetaan kaavaprosessin aikana niiltä osin kuin esim. valtion-, maakunta- ja kuntahallinnon mahdolliset muutokset niitä edellyttävät.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaava lainvoimainen 27.2.2020 
  • Kaavamuutosehdotus kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 9.12.2019 § 134
  • Kaavamuutosehdotus Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä  18.11.2019 § 425
  • Kaavaehdotus nähtävillä 19.9 – 21.10.2019
  • Kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.9.2019 § 351
  • Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 27.8.2019  § 106
  • Asemakaavan muutos vireille 11.5.2016 
  • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2019