Palvelut

Kaupunkisuunnittelun julkaisut

KAAVOITUSKATSAUS 2023

Kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Mukana on yleistä tietoa kaavoituksen kulusta ja miten kaupunkisuunnittelu pystyy auttamaan sinua omien suunnitelmiesi toteuttamisessa. Kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelu käsittelee poikkeuslupa-anomuksia ja suunnittelutarveratkaisuja. Tarkempia tietoja näistä ja muista asioista löytyy alla olevan katsauksen sivuilta.

VAHVISTUNEET KAAVAT

RAKENTAMISTAPAOHJEET

RAKENNEMALLI 

MIKKELIN KESKUSTAN 3D-MALLI (SketchUp 2013) (60 MB)

MAKSUT KAUPUNKISUUNNITTELU

VANHAT KAAVOITUSKATSAUKSET

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2016 

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN / KAUPALLISET SELVITYKSET

Itä-Suomen Kauppakaupunki Mikkeli 2008 (10 Mb)

Kaupallisen selvityksen päivitys 2013  (4Mb) 

Vetovoimakohde Mikkeliin 2016 (4,8 Mb) 

Kehityskuva Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 (3,9 Mb) 

LIIKENNE

Liikenneselvitys Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040  (2016) (1,3 Mb) 

MELU

Mikkelin lentoasema Lentotoiminnan ympäristöselvitys (2016) (5 Mb) 

HULEVEDET

RAKENNUSHISTORIA / ARKKITEHTUURI

Graniittitalon rakennushistoriaselvitys 2017 

Emolan kulttuuriympäristöohjelma ja rakentamistapaohjeet  (30.4.2015) (7,6 Mb)

Eteläinen hautausmaa historia ja inventointi  (1.6.2007)  (40 Mb) 

Hänninhauta Urheilupuiston ja Hänninkentän rakentamisen vaiheita (31.12.2007) (25 Mb)

Lähemäen koulun rakennushistoriaselvitys (2018)

Meijeripuisto_rakennushistoriaselvitys (2019)

Vuorikatu 19 rakennushistoriallinen selvitys (27.6.2016) FM Teija Ahola

Mikkelin satama-alueen, Mannerheimintien ja rautatiealueen rakennushistoriaa (28.2.2007) (20 Mb) 

Mikkelin Urheilutalon rakennushistoriaselvitys 

Urheilupuiston koulun rakennushistoriaselvitys  (2018)

Urpolan koulun rakennushistoriaselvitys (2018)

Rakennetun ympäristön kehitys  Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 (2016) (53 Mb)   

Mannerheimintien valssimyllyn ja viljasiilon rakennushistoriaselvitys 30.9.2016

Otavan koulutila rakennushistoria 2010

Pankaranta rakennushistoriallinen selvitys (2012) (5,4 Mb) 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ / MAISEMA

Anttolan keskustan maisemasuunnitelma (2,4Mb)

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne 2016 

Korpijärven kulttuurimaisemaselvitys (100 Mb) 

Moisi-Kyyhkylä osayleiskaavan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Porrassalmen kulttuurimaisema 2011 (5 Mb)

Porrassalmen maisemaselvitys (2006) (3,4 Mb) 

Nuijamiehen kulttuuriympäristöselvitys (19.7.2010) 

Maisemat ja miljööt Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 (2017)  

Liito-oravien esiintyminen ja elinympäristöjen kokonaistarkastelu

Ristiinan kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava kulttuuriympäristöselvitys 2011 (4,6 Mb)