Palvelut

Taajamametsät

Taajamametsät ovat asutuksen läheisyydessä olevia suojametsiä tai lähimetsiä, joita voidaan käyttää virkistykseen ja ulkoiluun.

Metsien hoidossa otetaan huomioon ekologia, kaupungin taloudelliset edellytykset sekä maiseman ylläpito että viihtyisän elinympäristön luominen. Talousmetsiä ohjaavat puutuotannolliset tarpeet. Mikkelin kaupungin metsät ja vesialueet yksikkö vastaa metsäalueiden hoidon suunnittelusta.