Palvelut

Mikkelipuisto (1022)

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa (Kenkäveronniemi)


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Mikkelipuisto
  • Kaavatunnus: 1022
  • Kaavan MliDNRO: 2023-3341
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525, kalle.raina@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Kenkäveronniemen kaupunginosassa (16). Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 12 ha, mutta suunnittelualueen rajaus tarkentuu asemakaavahankkeen edetessä. Alue sijoittuu Kenkäveronniemelle, Mikkelipuistoon ja Kaihunharjulle.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 6.9.2023