Palvelut

Liikkuva Mikkeli 2030

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa suunnattiin katseet tulevaan ja visioitiin minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli olisi tulevaisuudessa.

2021 valmistunut Liikkuva Mikkeli 2030 suunta-asiakirja laadittiin vuonna 2019 tehtyyn liikuntapaikkakartoitukseen pohjautuen. Työtä varten tehtiin laaja selvitys mitä kyseisistä paikoista olisi syytä säilyttää, mitä parantaa ja mitä uutta kehittää huomioon ottaen mm. kuntatalouden tilanne, ilmastonmuutos, asutuksen keskittyminen, ikärakenne ja liikuntakulttuurin muutokset. Tiedon saamiseksi toteutettiin kuntalaiskysely, pidettiin työpajoja ja kuultiin mm. vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston mielipiteitä. Lopputuloksena syntyi asiakirja jossa

Liikkuva Mikkeli 2030 suunta-asiakirja