Palvelut

Liikkuva Mikkeli 2030

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa suunnattiin katseet tulevaan ja visioitiin minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli olisi tulevaisuudessa.

Ohjelman tekoa edelsi liikuntapaikkakartoitus, jossa on listattu kaupungin ylläpitämät  liikuntapaikat syksyllä 2019. Liikkuva Mikkeli 2030 ohjelmassa selvitettiin mitä näistä liikuntapaikkakartoituksen paikoista Mikkelissä on edelleen kymmenen vuoden päästä ja mitä kenties uusia liikuntapaikkoja Mikkelissä voisi olla tulevaisuudessa huomioon ottaen mm. kuntatalouden tilanne, ilmastonmuutos, asutuksen keskittyminen, ikärakenne ja liikuntakulttuurin muutokset. Liikuntapaikkojen ja liikuntaympäristön lisäksi pohdittiin myös laajemmin niitä keinoja, joilla pystyttäisiin parantamaan mikkeliläisten liikkumismahdollisuuksia ja sitä kautta hyvinvointia.

Ehdimme pitää ohjelman puitteissa muutaman työpajan ennen koronavirusepidemiaa. Näistä työpajoista kerätty materiaali löytyy kohdasta työpajojen yhteenvedot. Keväälle 2020 suunnitellut työpajat peruttiin, mutta ohjelman teko jatkui muilla tavoin.

Ohjausryhmän päätehtävä oli luoda raamit sille, miten Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelma laaditaan. Ohjausryhmässä olivat

  • Jatta Juhola, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja
  • Heino Lipsanen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
  • Aleksi Nieminen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
  • Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen edustaja
  • Anu Haapala, tutkimusjohtaja XAMK
  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Mikkelin kaupunki
  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, Mikkelin kaupunki (tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi, 040 584 9210)
  • Tiina Juhola, vs. liikunta- ja nuorisosihteeri, Mikkelin kaupunki (tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi, 044, 794 2407)
  • Paula Åhman, vs. liikuntasuunnittelija, Mikkelin kaupunki (paula.ahman@sivistys.mikkeli.fi, 044 794 5485)

Liikkuva Mikkeli 2030 suunta-asiakirja avautuu klikkaamalla sinistä tekstiä.