Palvelut

Työnantajalle

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen ydinajatuksena on mahdollistaa työnantajille helppo tapa rekrytoida pitkään työtä hakenut henkilö erilaiset tuet ja palvelut hyödyntäen.

Työllisyyspalvelut hallinnoivat tai ovat osatoteuttajana useissa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa työllisyyden edistämiseen liittyvissä hankkeissa. Työllisyyspalvelujen toiminta ei korvaa TE -toimistojen tai yksityisten yritysten tekemää työnvälitystä, vaan tukee sitä, kun vaaditaan yksilöllisempiä ratkaisuja.

Työnantajakäynneillä kartoitetaan alueen yritysten tarpeita sekä kerrotaan työllisyyspalvelujen toiminnasta ja kauttamme saatavista tuetun työllistämisen palveluista. Työllisyyspalveluja kiinnostavat työnantajien kuulumiset ja toiveet. Haluamme tietää, minkälaisia yrityksiä alueeltamme löytyy. Jos et ole vielä saanut meitä vierailulle, pyydä ihmeessä!

Jos etsit työntekijää, esittelemme avoimena olevaan tehtävääsi sopivia ehdokkaita, joista haastattelet valitsemasi hakijat ja päätät palkkaamisesta.

Työnantajille järjestetään tarvittaessa erilaisia info-/verkostoitumistilaisuuksia työllisyydenhoidon ajankohtaisista asioista. Nämä tilaisuudet on koettu työnantajien keskuudessa mielenkiintoisiksi ja hyviksi mahdollisuuksiksi verkostoitua keskenään. Yksi merkittävä vuosittainen tapahtuma on RekryON -tapahtuma helmikuussa. RekryON toimii työnantajien ja hakijoiden kohtauspaikkana. Työllisyyspalvelut ottavat ilomielin vastaan ehdotuksia muistakin kiinnostavista aiheista / henkilöistä yms., joiden ympärille voidaan järjestää tilaisuuksia.

Yrityksen edut yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa

  • asiakastuntemuksen kautta sopivat työnhakijaehdokkaat
  • palkkatuki (TE -toimisto myöntää)
  • tarvittaessa apua palkkatukihakemusten tekemisessä
  • mahdollisuus työpanoksen siirtämiseen yrityksen käyttöön (ns. edelleen sijoittaminen)
  • työllistämispalkkio
  • yhteistyöllistäminen

Yrityksen tehtäväksi jää hakija-asiakkaiden haastattelut, valinnat ja muut työnantajan velvoitteet.

Palkkatuella palkkaaminen

Työntekijän palkkaamiseen voi saada palkkatukea, jonka myöntää aina TE -toimisto. Palkkatuen suuruus määräytyy työnhakijan tilanteen mukaan.

Yhteistyöllistäminen

Jos työnhakija-asiakkaalla ei ole palkkatukioikeutta, kaupunki voi tehdä yrityksen kanssa yhteistyöllistämissopimuksen. Yhteistyöllistämissopimuksen tarkoituksena on edesauttaa Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen työnhakija-asiakkaan työllistymistä ns. avoimille työmarkkinoille. Kaupunki maksaa korkeintaan koeajan palkkakustannukset. Yhteistyöllistämissopimus on määräaikainen ja työntekijä on silloin työsuhteessa käyttäjäyritykseen. Käyttäjäyritys vastaa kaikista työnantajanvelvoitteista työsopimus- ja työehtosopimuslain määrittämällä tavalla.

Henkilöstön koulutus oppisopimuksella

Oppisopimus on tehokas ja joustava tapa rekrytoida uutta henkilökuntaa ja se kasvattaa uusia ammattilaisia työelämään.

Työnantaja voi jatkaa esim. onnistunutta työkokeilu- tai palkkatukityöjaksoa oppisopimuksella. Työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen voi saada myös palkkatukea, jonka myöntää aina TE-toimisto. Oppisopimuksen ajalta työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta. Teoriaopetuksen ajalta opiskelija saa opintososiaalisia etuja.

Ennen oppisopimuksen tekoa työnhakijalta edellytetään kolmen kuukauden työkokeilujaksoa kyseisessä tehtävässä.

Oppisopimus laaditaan aina Oppisopimustoimistossa. Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluissa selvitetään, ohjataan ja neuvotaan oppisopimuksesta kiinnostuneita. Työllisyyspalvelut huolehtivat koko prosessista puolestasi – toimimme linkkinä asiakkaan ja Oppisopimustoimiston välissä.

Lue lisää oppisopimuksesta Esedun sivuilta

Yhteystiedot

Harri Kaipainen
040 129 4452