Jätehuollon valvonta

Roskaamiskielto

Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki velvoittaa kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Jätehuoltomääräykset

Hirvensalmen kunnan jätehuoltomääräykset
Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset
Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset
Mäntyharjun kuntaa koskevat jätehuoltomääräykset ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n sivuilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Jarno Laitinen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 0400 818 942
jarno.laitinen(at)mikkeli.fi – See more at: https://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.xX0QvdJ…
Terveystarkastaja Jarno Laitinen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 0400 818 942
jarno.laitinen(at)mikkeli.fi – See more at: https://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.xX0QvdJ…
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi – See more at: https://www.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8…
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi – See more at: https://www.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8…
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi – See more at: https://www.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8…

Ympäristötarkastaja
Sari Hämäläinen

p. 044 794 4718
sari.a.hamalainen@mikkeli.fi

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi