Palvelut

Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Suosittelemme ensisijaisesti tekemään ilmoitukset Ilppa -ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa.

ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • lopettamisesta

ilpasta tiedot menevät terveysvalvontaan käsiteltäväksi sähköisesti.

ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. 

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

 1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
 2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
 3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi terveysvalvonta voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

 1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
 2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
 3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
 4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa.

LINKKI ILMOITUKSEN TEKEMISEEN: ILPPA


Käytössäsi ovat myös Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ylläpitämät sähköiset ilmoituslomakkeet sekä word ja pdf -lomakepohjat.

Elintarvikelaki

Ilmoitus uudesta elintarvikehuoneistotoiminnasta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta  sähköinen lomake  / word / pdf

Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta word / pdf
Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta word / pdf
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta  word / pdf

Ilmoitus elintarviketoiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta, sähköinen lomake

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen word / pdf

Hakemus kala-alan elintarvikehuoneistosta word
Hakemus liha-alan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus maitoalan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus muna-alan elintarvikehuoneistosta word 
Hakemus varasto-alan elintarvikehuoneistosta word

Terveydensuojelulaki

Ilmoitus terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen huoneiston käyttöönotosta sähköinen lomake / word / pdf

Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi word / pdf

Sähköinen asunnontarkastuspyyntölomake

__________________________________________________

Terveysvalvonnan yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Terveystarkastajien yhteiset sähköpostit terveysvalvonnan asioissa: terveystarkastajat@mikkeli.fi ja elintarvikevalvonnan asioissa: elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

HENKILÖKUNTA

Terveysvalvonnan johtaja
Maria Tirkkonen

puh. 040 129 5120
maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Toimistosihteeri
Mervi Lautsilta

(tavoitettavissa ma – pe klo 13 – 15)
puh. 040 193 8141
mervi.lautsilta@mikkeli.fi

Elintarvikelain mukaiset asiat:

Terveystarkastaja Nina Gynther
puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja Arja Partanen
puh. 040 193 2686
arja.m.partanen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja Noora Pesonen
paikalla 4.9.2024

Terveystarkastaja Niina Ravela (sijainen)
puh. 040 524 1161
niina.ravela@mikkeli.fi

Terveystarkastaja Anneli Tirkkonen
puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

Terveydesuojelulain ja tupakkalain mukaiset asiat:

Terveystarkastaja Jarno Laitinen
puh. 0400 818 942
jarno.laitinen@mikkeli.fi

 • Asumisterveys ja asunnontarkastukset

Terveystarkastaja Lasse Lähde 
puh. 044 794 5560
lasse.lahde@mikkeli.fi

 • Sosiaalihuollon yksiköt
 • Päiväkodit
 • Tuhoeläimet
 • Kauneushoitolat ym.
 • Talous- ja uimavesi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen
puh. 044 794 5330
marko.nyyssonen@mikkeli.fi

 • Talous- ja uimavesi
 • Asumisterveys ja asunnontarkastukset
 • Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvat

Terveystarkastaja Sanna Toivanen
puh. 044 794 4707
sanna.toivanen@mikkeli.fi

 • Koulut
 • Sosiaalihuollon yksiköt
 • Majoitustoiminta
 • Liikuntatilat
 • Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvat
 • Yleisötilaisuudet