Palvelut

Korjaus-, muutos- ja laajennustyöt omakotitaloissa

Korjaus-, muutos- ja laajennustyöt omakotitaloissa

Rakennus- tai toimenpideluvan vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden muutostyöt, laajamittaiset remontit, saunan tai muun märkätilan rakentaminen, huoneiston käyttötarkoituksen muutos, huoneistojen yhdistäminen, terassikatokset, parvekkeen tai terassin lasittaminen (tietyin ehdoin ks.  rakennusjärjestys).

Omakotitalokiinteistöjen muista töistä luvanvaraisia ovat esimerkiksi moottoriajoneuvosuojat, pihasaunat ja puiden kaatamiset puiden kaato-ohjeen mukaisesti. Aitaamisen, tukimuurien ja talousrakennusten luvanvaraisuus määritellään Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä. Jos olet epävarma hankkeesi luvanvaraisuudesta, kysy asiasta viranomaiselta Lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Rakennusjärjestys 2017
Puiden kaataminen
Sähköinen asiointi:lupapiste-fi
Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.