Palvelut

Puiden kaataminen

Puiden kaataminen

Asemakaava-alueella aina ja yleiskaava-alueella, jossa yleiskaavassa on määräys maisematyöluvasta, puita ei saa kaataa ilman maisematyölupaa ellei toimenpide ole vähäinen. Alla on toimintaohjeet toimenpiteen vähäisyyden arviointiin.

Lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8. ei suositella tehtäväksi tonttipuiden kaatotöitä.

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli tonttipuiden kaatamisesta annetut ehdot täyttyvät. Myös alle 9 cm:n runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta. Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Viranomainen  voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, viranomainen suorittaa toimenpiteen vähäisyyden arvioinnin, josta veloitetaan taksan mukainen maksu.   Arviointi pyydetään sähköisellä lomakkeella. Puiden kaataminen voi myös vaatia maisematyöluvan, joka haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Puiden kaatamisessa maisematyöluvan tarpeen arvioi kaupunginpuutarhuri.

Tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi  
Rakennusvalvonnan maksut 

Toimintaohjeet

Lue  toimintaohjeet: Mitä puita saa kaataa ilman lupaa?  Mikäli ehdot eivät täyty, tee tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi sähköisellä lomakkeella tai tee maisematyölupahakemus Lupapiste-palvelussa.

  • Tarkista puita koskevat asemakaavamääräykset sivulta kaavahaku
  • Epäselvissä tapauksissa voit tarkistaa asian  lähettämällä neuvontapyynnön sähköpostitse osoitteeseen marko.vuorinen(at)mikkeli.fi (keskusta-alue)  tai hanna.kangasaho(at)mikkeli.fi (muut alueet). Liitä valokuva puusta ja miten puu näkyy erisuunnista maisemassa sekä tarvittaessa karttaliite.
  • Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.
  • Tontin tai rakennuspaikan rajalinjalla kasvavien puiden kaatamisesta on aina sovittava naapurin kanssa.
  • Haittaa aiheuttava kasvillisuus tontin rajalla ks. Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 8 §.  Lakia valvoo poliisi, eivätkä sitä koskevat asiat kuulu rakennusvalvonnan toimivaltaan.