Palvelut

Valssimylly (960)

Asemakaava-alueen muutos koskee Mikkelin kaupungin 1.kaupunginosan (Savilahti) korttelia 8 osaa.  


  TAVOITE

Kaavamuutoksella on 5 tavoitetta.
1. Tavoitteena on päivittää vuoden 1991 asemakaava viljasiilojen ja valssimyllyn kohdalla
mm. suojelumerkintöjen ja tehokkuuden osalta vastaamaan muuta korttelia 8.
2. Kaupungin alueelle on muodostumassa rakennuskokonaisuus johon siilojen ja valssimyllyn
lisäksi kuuluvat seuraavat uudisrakennukset; palvelutalo, museo, kerrostalo ja näiden
yhteinen pysäköintilaitos. Suunniteltu kokonaisuus vaatii poikkeamisia nykyisestä kaavasta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää vuoden 2011 asemakaava vastaamaan
tavoiteltuja ja jo tehtyjä päätöksiä.
3. Päivittää pysäköintinormi vastaamaan kantakaupungin osayleiskaavan tavoitteita.
4. Päivittää tontin 28 kohdalla suunnittelut poikkeamiset nykyiseen kaavaan, sekä saattaa
kohdan kantakaupungin osayleiskaavassa tavoiteltu pysäköintinormi voimaan alueella.
5. Mahdollistaa ajoyhteys Mannerheimintieltä korttelin 8 eri tonteille kuten vuoden 2011
kaavassa on esitetty.


  SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 27.7.2017
  • KH 15.5.2017 § 150
  • Nähtävillä 23.2 – 27.3.2017
  •  KH 13.2.2017 § 63
  •  LTK 31.1.2017 § 21
  • Asemakaavan muutos vireille 7.3.2016

 

Kaava-aineisto