Vuorikatu 23

Vuorikatu 23 (1009)

TUNNISTETIEDOT:

Kaavan työnimi: Vuorikatu 23

Kaavatunnus: 949

Kaavan MliDNRO:2021-4372

Kaavanlaatija / Yhteyshenkilöt: asemakaavapäällikkö p. 044 794 2525, kalle.raina@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen päiväkodin tontin käyttötarkoitus keskustatoimintojen alueeksi tai asuinliiketoiminnoille. Lisäksi korttelialueelle 9 laaditaan muita vähäisiä kaavateknisiä muutoksia.

KAAVA-AINEISTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2022 ‘

SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan muutos vireille 26.10.2022