Vuorikatu 23

Vuorikatu 23 (1009)

TUNNISTETIEDOT:

  • Kaavan työnimi: Vuorikatu 23
  • Kaavatunnus: 949
  • Kaavan MliDNRO: 2021-4372
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilöt: asemakaavapäällikkö p. 044 794 2525, kalle.raina@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen päiväkodin tontin käyttötarkoitus keskustatoimintojen alueeksi tai asuinliiketoiminnoille. Lisäksi korttelialueelle 9 laaditaan muita vähäisiä kaavateknisiä muutoksia.


KAAVA-AINEISTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2022


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 26.10.2022