Palvelut

Kortteli 2 (988)

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteli 2 tontit 1,1080, 74 , 75 ja 76 / kortteli 2 


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Kortteli 2
  • Kaavatunnus: 988
  • Kaavan DNRO: 2019-399
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen, p 050 3117130 ; etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueelle sopivaa rakentamisen määrää, huomioiden alueen keskeisen sijainnin Mikkelin keskustan alueella. Asemakaavamuutoksella tutkitaan erityisesti mahdollisuutta korttelin täydennysrakentamiseen. Kaavatyön yhteydessä huomioitavaksi tulee suunnittelualueen sijainti valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön vierellä. Kaavatyöllä ratkaistaan keskustan keskeisen korttelin tuleva kaupunkikuvallinen rooli ja suhde olevaan ympäristöön sekä erityisesti sen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Alueen etelä- ja itäpuolella avautuu valtakunnallisesti merkittävä hallitustorin rakennettu kulttuuriympäristö. Eteläpuolella sijaitsee vehreä kirkkopuisto, joka sijaitsee Savilahden kirkon vanhan hautausmaan
paikalla. Kirkkopuiston vieressä on empirekaudelta peräisin oleva lääninsairaalan rakennusryhmä.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 11.10.-13.11.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.10.2023 §302
  • Asemakaavan muutosehdotus hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 19.9.2023 §113
  • Asemakaavan muutosluonnokset nähtävillä 2.12.2020 – 31.3.2021
  • Asemakaavan muutos kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä 19.11.2020 §141
  • Asemakaavan muutos vireille 12.2.2020

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto