Palvelut

Neuvontapyynnön ja hakemuksen aloittaminen

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

Neuvontapyynnön jättäminen

Lupapisteessä on vihreä painike ”Kysy neuvoa”. Valitse Lupapisteessä oikea rakennuspaikka esimerkiksi kartalta osoittamalla, osoitteella tai kiinteistötunnuksella. Rakentamattomien rakennuspaikkojen hakeminen onnistuu parhaiten osoittamalla kartalta oikea paikka. Tämän jälkeen Lupapiste antaa valikon, josta tulee valita mitä neuvontapyyntösi koskee. Pyri valitsemaan toimenpide mahdollisimman lähelle oikeaa toimenpidettä. Pääset kirjoittamaan kysymyksesi sekä lisäämään tarvittaessa liitteitä kysymykseesi. Kun olet lähettänyt kysymyksesi, viranomainen vastaa siihen mahdollisimman nopeasti, mutta varaudu jopa kahden viikon vastausaikaan. Saat sähköpostiisi tiedon, kun kysymykseesi on vastattu.

Neuvontapyynnön voi muuttaa hakemusluonnokseksi, kohdasta ”Aloita luvan hakeminen”.

Hakemuksen aloittaminen

Hakemuksen pääsee tekemään Lupapisteellä ”Tee hakemus” painikkeella. Kuten neuvontapyynnössä, myös lupahakemuksen luonnostelussa valitaan rakennuksen paikka joko kartalta osoittamalla tai kiinteistötunnuksella. Tämän jälkeen pyri valitsemaan toimenpide mahdollisimman lähelle oikeaa toimenpidettä (esimerkiksi asuinrakennuksen yhteyteen rakennettava terassi on asuinrakennuksen julkisivun muutos).

Joskus osoitetieto saattaa tulla hankkeelle väärin, vaikka valittu kiinteistö olisi oikein, tällöin on pyydettävä osoitteen korjausta Lupapisteen keskustelu-ikkunan kautta.

Kutsu muut hakijat (kiinteistön kaikki omistajat) osapuoliksi hankkeelle ja kutsu myös suunnittelijat osapuoliksi hankkeelle lisäämään luonnokset. Tallenna kaikki hakemuksesi liitteet ja luonnokset Lupapisteeseen arkistointikelpoisina PDF/A-dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona. Piirustusten on oltava mittakaavassa ja arkkikoon mukaisesti tallennettuja.

Kysy kommentteja suunnitelmista rakennustarkastajalta ”kysy viranomaiselta”-painikkeella Lupapisteen viestit-ikkunan kautta, jolloin luonnokset tulevat rakennusvalvontaan nähtäväksi.

Täydennä hakemuksen tiedot:

  • Hankkeen kuvaus ja poikkeamiset säännöistä, mikäli poiketaan esimerkiksi kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamiset perustellaan tässä kohdassa. Pyydä pääsuunnittelijaa avustamaan hakemuksen täyttämisessä.
  • Rakennuspaikka.
  • Päätöksen toimitus.
  • Hakijat. Lisää hakija-painikkeen kautta lisätään kaikki henkilöt hakemukselle, joilla on kiinteistön hallintaoikeus.
  • Luvan maksajan tiedot.
  • Kutsu kaikki suunnittelijat mukaan lupahakemukselle. Osapuolet välilehdellä ”Lisää suunnittelija”. Otsikkoriviä klikkaamalla aukeaa suunnittelijan tiedot, josta valitaan ”Valtuuta uusi henkilö”. Suunnittelija valtuutetaan sähköpostikutsulla täydentämään omat tietonsa.

Pyydä suunnittelijaa täydentämään rakennuksen tiedot Lupapisteeseen. (PaperihakemuksessaRH1-lomake.)

  • käyttötarkoitus (rakennusluokitus). Rakennusluokitin löytyy tästä  Rakennusluokitin  
  • laajuustiedot, varusteet, liittymät verkostoihin sekä muut tekniset tiedot
  • edellä mainitut tiedot välitetään verottajalle verotusta varten.  

Suunnittelijan tiedot

Suunnittelija täydentää omat yhteys- ja pätevyystiedot osapuolet välilehdellä. Lupahakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi, tulee suunnittelijan tallentaa ajantasaiset koulu- ja työkokemuksesta todistukset aina hankkeelle. Todistusten näkyvyyttä osapuolille voi säätää liitenäkymässä siten, että vain viranomaiset ja lisääjä itse näkevät liitteet. Suunnittelija voi tallentaa omat pätevyystodistukset omiin tietoihin lupapisteeseen, josta ne ovat julkaistavissa helposti jokaiselle hankkeelle.

Suunnitelmien lisääminen

Suunnittelija tallentaa pääpiirustukset ja muut hankkeen liitteet lupapisteeseen. Liitteen lisäämisen yhteydessä valitaan oikea liitteen tyyppi (pääpiirustus, rakennepiirustus jne.) sekä kuvaus liitteen sisällöstä (esim. 2. krs pohjapiirustus, osa A). Kaikki piirustukset tallennetaan Lupapisteeseen sähköiseen arkistointiin hyväksyttävässä muodossa (PDF/A). Mikäli tiedoston lisäyksessä Lupapisteessä näkyy huutomerkki, tiedosto liitetään uudestaan arkistokelpoisessa muodossa. Jos suunnitelmista tehdään uusia versioita, ne lisätään liitteen otsikon alta aukeavalta sivulta, kohdasta ”Päivitä liite”.

Suunnittelija allekirjoittaa suunnitelmat. Allekirjoituksen voi tehdä myös Lupapisteessä sähköisesti. Pääsuunnittelija allekirjoittaa sähköisesti kaikki suunnitelmat.

Naapurin kuuleminen

Viranomainen määrittelee aina kuultavat naapurit. Kuultavat naapurit tulevat näkyville Lausunnot –välilehdelle. Jos kuultavia naapureita ei ole vielä merkattu, voit pyytää sitä keskustelun kautta. Luvanhakija voi itse kuulla naapurit tai kuulemisen voi jättää viranomaisen tehtäväksi asiasta ilmoittamalla hakemuksella ko. kohdassa (maksullinen ks. taksa).

Rakennusvalvonnan maksut 2023

Naapurikuulemisesta löytyy lisää täältä Naapurien kuuleminen.

Jätä hakemus vireille, kun hakemuksen kaikki tiedot on täytetty. Kysy tarvittaessa neuvoa rakennusvalvonnasta viestit-ikkunan kautta ”Kysy viranomaiselta”-painikkeella, jolloin luonnostilainen hakemuksesi tulee rakennusvalvonnan nähtäväksi. Apua hakemuksen jättämiseen saat tarvittaessa rakennusvalvonnan henkilökunnalta.

Luvan hakemisen yksityiskohtaisempi ohjaus löytyy kohdasta rakennushanke- ja lupaprosessi.
Rakennushanke- ja lupaprosessi