Palvelut

Karikko (971)

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan (Kirjala), 14. kaupunginosan
(Lehmuskylä) ja 31. kaupunginosan (Rantakylä) kaavaprosessin aikana tarkemmin määriteltäviä korttelikatu-,
tie-, erityis-, maa- ja metsätalous sekä virkistysalueita.

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Karikko
 • Kaavatunnus: 971
 • Kaavan DNRO: 2019-1895
 • Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti, Ilkka Tarkkanen p,050 3117130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi ​ 

TAVOITE

Tavoitteena on saattaa alueen asemakaavoitus vastaamaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita. Maakuntakaavassa Karikon/Karilan alue on merkitty vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikaksi. Elokuussa 2019 vahvistuneessa Kantakaupungin osayleiskaavassa alue on merkitty seudullisesti merkittävä kaupan palvelualueeksi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Lainvoimainen 13.4.2022
 • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.2.2022 §11
 • Kaupunginhallitus hyväksynyt 7.2.2022 §36
 • Asemakaavan muutos nähtävillä 9.6.- 9.8.2021
 • Asemakaavan muutosehdotus alustavasti kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 31.5.2021 § 210
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 25.5.2021 § 78
 • Asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 26.1.2021 § 6 ( Asia on palautettu uudelleen valmisteluun)
 • Asemakaavan muutos vireille 23.10.2019

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto