Palvelut

Sotakoulunranta (1003)

Asemakaavan muutos koskien Ristiinan vanhaa kuntakeskustaa ja venesatamaa 

 

TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Ristiina Sotakoulunranta 
 • Kaavatunnus: 1003
 • Kaavan MliDNRO: 2021-4371 (10 02 03)
 • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Ari Luotonen p. 040 129 5172, asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tukea Ristiinan vanhan kuntakeskuksen kehittämistä vetovoimaiseksi ja laadukkaaksi julkisten palveluiden sekä matkailupalveluiden muodostamaksi keskittymäksi. Lisäksi mahdollistetaan asuin- ja liiketoimintojen sijoittuminen alueelle. Mikkelin kaupungin tavoitteena on sijoittaa kaava-alueelle Ristiinan uusi päiväkotirakennus kaavan yleisten rakennusten korttelialueelle (Y-1). Ristiinan nykyinen päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa. Kaavakarttaa on päivitetty eteläosistaan kaavaluonnosvaiheessa, koska kaava-aluetta on päätetty laajentaa etelään päin.


KAAVA-AINEISTO


  SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaavaehdotus kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 10.6.2024
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvät rakennustapaohjeet 3.6.2024 §175
  • Kaavaehdotus nähtävillä 13.9. – 16.10.2023
  • Kaavaehdotus kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyssä 4.9.2023 §270
  • Kaavaehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 29.8.2023 §93
  • Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaava-aineisto nähtävillä 26.10.2022- 28.11.2022.
  • Päivitetty kaava-aineisto osallisille 19.10.2022.
  • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta sekä muu aineisto kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä (alustavasti hyväksytty) 18.10.2022.
  • Asemakaavan muutos vireille 15.12.2021.